top of page

Skozi njihove oči - razumevanje starosti

Slava Murnc

10. mar. 2022

Obravnavale so se teme kot so: Kdaj sploh postanemo stari? Kakšno življenjsko obdobje je starost, kakšne spremembe prinese? Kako na starejše gleda družba (stereotipi) in kako starostniki sami?

To so bila le nekatera vprašanja, ki so bila v uvodu izpostavljena in se je tekom predavanja nanje poskušalo odgovoriti. Večji poudarek pa je bil na konkretnih potrebah starostnikov, njihovih stiskah, ovirah, izgubah, s katerimi se srečujejo skozi starostno obdobje. Posebej se je na te potrebe in ovire pogledalo tudi skozi bolezen, ob odhodih v socialnovarstvene zavode, ob slovesih, izgubi smisla...


Na predavanju se je posebej izpostavilo tudi uporaben vidik - kako lahko ob poznavanju potreb starejših zanje čimbolj poskrbimo, ko le tega sami ne zmorejo več v celoti. Kaj lahko naredimo za dobre medsebojne odnose, njihov lepši in varnejši vsakdan? In ne nazadnje, kaj lahko naredimo, ne samo za starejše, pač pa tudi sami zase že sedaj... saj se vsi staramo.


Predavanje je za nazornejše razumevanje vsebine podprto s številnimi konkretnimi izkušnjami in primeri iz prakse.


Namen predavanja: namenjeno je bilo vsem, ki kakorkoli skrbijo za starejše - z vidika večjega razumevanja potreb starostnikov, njihovih stisk in težav in tako lažjemu in primernejšemu pristopu k nudenju ustrezne pomoči in opore. Vsekakor služi tudi kot priprava na lastno starost.


Izvajalka predavanja Sabina Ravnikar, univ. dipl. soc. del., že celo življenje posveča pozornost starejšim ljudem, tako v osebnem, kot tudi poslovnem življenju. S starostniki je delala že v času študija na Fakulteti za socialno delo, nato pa se je kot socialna delavka zaposlila v enem od domov starejših občanov, kjer je delovala več kot dvajset let. Svoje znanje tako dopolnjuje s številnimi dragocenimi izkušnjami iz življenja in dela, zato so ji potrebe starostnikov, njihove stiske in težave zelo dobro poznane. Vanje se lahko zelo dobro vživi oziroma zmore pogledati na starost skozi njihove oči.

bottom of page