top of page

Pletenje košar

Slava Murnc

11. okt. 2022

Delavnica jebila namenjena vsem generacijam: starejšim, mladim, otrokom, brezposelnim.

Potekala je na način prenosa starih znanj med generacijami. Vodila sta jo domačina, Franc in Aleš Šuštaršič. Prizadevata si za ohranjanje pletarskih znanj kot enega od delčkov kulturne dediščine naših prednikov, za vračanje vrednosti temu delu, ki poleg samih ročnih veščin spodbuja in gradi tudi odnos med človekom in naravo. Svoje znanje sta pripravljena prenesti naprej.


Na delavnici so udeleženci spoznali osnovne veščine izdelovanja košar. Seznanili so se z vrstami lesa in nabiranjem, pripravo ter postopkom izdelave košare. Znanje pletenja košar je bilo v preteklosti na našem območju precej razširjeno. Pletli so za potrebe kmečkega gospodarstva ali pa za prodajo. Pri mnogih hišah je vsaj kateri od članov družine poznal osnove pletenja iz vrbovega, pa tudi drugega šibja.

bottom of page