top of page

Javorje je strnjena hribovska vas v lepi prisojni legi pod Javorniškim hribom, nad povirjem reke Temenice, kjer se prevali svet iz Zasavja na Dolenjsko. Na bližnjem hribu Straža (630 m), so v času turških vpadov zažigali grmade. Vas Javorje ponuja čudovite razglede proti Kamniškim Alpam. Javorje je od Litije oddaljeno 10 km. V krajevni skupnosti Javorje, obsega vasi Javorje, Leskovico in Vrata ter zaselke Felič Vrh, Vodice in Perovo selo.  Skozi Javorje vodi Badjurova krožna pot. Kraj je priljubljena izletniška točka, odlično izhodišče za pohodnike, kolesarje, konjenike; na Debeče, Pristavo nad Stično, Obolno. Ime Javorje naj bi izhajalo  iz poimenovanja za drevo javor, kajti pisano je, da se vas nahaja pod Javorniškim hribom.

Kulturno in družabno življenje v Javorju je bilo že od nekdaj živahno. Uprizarjali so se nastopi pevskih zborov in ljudskih iger. Medtem ko je bilo petje cerkvenih in narodnih pesmi organizirano predvsem pod vodstvom cerkve, so se ljudske igre vodile pod vodstvom učiteljev. Od ustanovitve gasilskega društva leta 1932, pa vse do danes, je družabno življenje še aktivnejše. Ustanovitev kulturnega društva leta 1999 pa je še dodatno pripomogla k povezovanju ljudi, poznavanju svojih korenin in h kulturnemu napredku kraja ter k ohranjanju snovne in nesnovne kulturne dediščine. Kulturno društvo Javorje v sodelovanju s krajani že petnajst let ob Božiču pripravlja »Žive jaslice«. Le te poleg božične zgodbe prikazujejo tudi tradicionalna dela na podeželju. Vse skupaj je izjemnega pomena za ohranjanje življenja, kulturne dediščine, šeg in navad na podeželju. Folklorna skupina Javorje, ki je že praznovala 40 let delovanja, je začela delovati na Javoru.

V bližnjem zaselku Vodice  je bilo včasih trinajst hiš. Več kot v Javorju. Leta 1875 pa je celotna vas do tal pogorela. Požar je en večer, en »omejen« domačin, zanetil pri vsaki hiši posebej in zbežal. Nazaj so se do danes postavile le tri domačije, razpršene po hribu navzgor, obdane so z izviri vode, teh naj bi bilo 34. Od tod verjetno tudi ime Vodice. Tu je povirje, so izviri  reke Temenice dolenjske ponikalnice, ki se do svojega izliva v Krko kar dvakrat izgubi v podzemlje.

Vas Leskovica leži na Nm 530 m. Razloženo naselje na hribovitem svetu, blizu prevala Vrat.  Do zgraditve dolenjske železnice in položne ceste iz Črnega potoka mimo Bogenšperka l. 1890 je imela Leskovica pomembno gospodarsko veljavo, ker je šla po cesti iz Litije na Dolenjsko vsa vozna pošta. Ob tej cesti je bilo furmansko postajališče vrh visokega klanca pri gostilni pri Klančarju. Zaradi strmine so pošiljali z Leskovice volovsko priprego do Bajdeta v Črni potok in v Temeniško dolino do Špančka v Pustem Javorju.

Vas, preval Vrata, je razloženo naselje na razvodnem slemenu med Savo in Temenico, kjer prehaja Zasavje na Dolenjsko, leži na Nm 478 m. V območju Vrat so trije izviri Temenice: v hosti za Jurčkom in pod Primožem, ki tečeta po dolini Kolnovici, ter Dušak, ki priteka izpod Perovega sela in se jima pridruži pri Starem Pirovcu. Izdatna sta tudi Jurjev studenec in Cinzgarjev izvir v istoimenski hosti.

bottom of page