top of page
MSJ.png

Medgeneracijsko središče Javorje

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: maj 2021 – december 2022

Nosilec projekta: Kulturno društvo Javorje

Partnerji projekta: Občina Šmartno pri Litiji, RISE Šmartno Litija, z. b. o.

Skupna vrednost projekta brez DDV: 61.434,28 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 39.932,29 EUR

 

Opis projekta:

Projekt je namenjen obnovi stare šole in njeni preureditvi v medgeneracijsko središče s povezovalnimi družbenimi, kulturnimi in gospodarskimi vsebinami. V obnovljenih prostorih se bodo izvali programi za zdravo in aktivno življenje vseh generacij, s poudarkom na skrbi za starejše in najbolj ranljive skupine prebivalcev. Aktivnosti na področju medgeneracijskega sodelovanja, kot so delavnice, predavanja, izobraževanja in druženje, bodo vključevale prenos znanja starejših na mlajše in obratno, ohranjale običaje in navade, omogočale socializacijo starejših ter krepile kulturno identiteto in pripadnost vaškemu okolju.

 

Cilji:

 • Izboljšanje urejenosti podeželskega okolja in urbanih območij,

 • okrepitev lokalne identitete,

 • povečanje lokalne samooskrbe s hrano,

 • izboljšanje kakovosti bivanja,

 • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja,

 • izboljšanje znanj in kompetenc podeželskih akterjev,

 • izboljšanje socialnega kapitala,

 • izboljšanje pogojev za delo prebivalcev, posebej ranljivih ciljnih skupin.

 

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • Gradbeno-obrtniška dela in opremljenost notranjih prostorov večnamenskega objekta,

 • oblikovanje modela delovanja Medgeneracijskega središča Javorje (MSJ),

 • izvedba 5 predavanj, 11 delavnic in 4 družabnih srečanj starejših in oseb s posebnimi potrebami,

 • postavitev večnamenskega otroškega igrala,

 • postavitev spletne strani,

 • promocijske aktivnosti,

 • otvoritveni dogodek.

 

Rezultati:

 • Obnovljen in opremljen večnamenski objekt za izvajanje različnih aktivnosti,

 • zasnova vsebine delovanja Medgeneracijskega središča Javorje in oblikovanje programov za aktivacijo prebivalstva na podeželju,

 • usposobljen kader za samostojno izvajanje modela MSJ – 2 osebi,

 • izvedba programov (delavnice, izobraževanja, predavanja, srečanja),

 • vključenost različnih ciljnih skupin, posebej najbolj ranljivih, kot so starejši, brezposelni, ženske po 50. letu, ipd.,

 • okrepitev medgeneracijskega sodelovanja in prostovoljstva,

 • otroškega igrala,

 • nova spletna stran.

 

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020. Za vsebino je odgovorna Občina Šmartno pri Litiji. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

bottom of page