top of page

Predstavitev Kulturnega društva Javorje

Kulturno društvo Javorje je bilo ustanovljeno leta 1999, z željo zadovoljevati potrebe s področja kulture in s svojim delovanjem uspešno dvigati kulturno raven območja na katerem deluje ter skrb za ohranjanje snovne in nesnovne kulturne dediščine.

V zadnjih letih se vsako leto ob slovenskem kulturnem prazniku priredi literarni večer z raznimi znanimi gosti. Ob materinskem dnevu, se skupaj s Krajevno organizacijo rdečega križa Javorje, organizira srečanje starejših in vseh krajanov, s kulturnim programom in družabnim srečanjem.  V decembru je tradicionalni organiziran prihod Miklavža, ki otroke skromno obdari. Najodmevnejša prireditev zadnjih petnajst let pa je bila uprizoritev Živih jaslic ob Božiču.

Medgeneracijsko središče Javorje

bottom of page