top of page

Seneno mleko in meso

Slava Murnc

21. jun. 2022

Predavanje je bilo namenjeno kmetom, podjetnikom, mladim, brezposelnim in vsem, ki jih to področje zanima.

Na predavanju so udeleženci slišali celotno pot od senenega mesa oz. mleka do izdelka. Predstavljeni so bili osnovni koncepti sušenja, kakšne so zahteve senene prireje, kako se certificirati, kakšni so osnovni stroški, kakšne so investicijske zahteve ali so razlike v prireji med konvencionalno in seneno prirejo.


Predavanje je vodil Toni Kukenberger, z Ekološke kmetije Kukenberger, inovativni mladi kmet 2016. Ko je bil Anton Kukenberger, Toni, star 23 let, je do očeta pristopil z idejo, da bi prevzel družinsko kmetijo v Trebnjem. Oče, ki kmetije niti še ni prevzel od svojega očeta, se je moral najprej posvetovati z njim, ta pa se je, vesel, da želi mlajši rod razvijati kmetijo, z veseljem strinjal z idejo. Tako je Toni takoj ob zaključku fakultete prevzel kmetijo in se odločil, da jo bo najprej preusmeril v ekološko kmetijo, nato pa se lotil še senene prireje in predelave mleka. Če bi mleko oddajali mlekarnam, kmetija ne bi mogla preživeti, zato je Toni razvil uspešno sirarno in leta 2016 prejel tudi naziv inovativni mladi kmet.

bottom of page